Wykonujemy jedynie stomatologiczne badania RTG

BadanieOrientacyjna Cena*
*Uwaga: Cennik jest jedynie orientacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zdjęcie Punktowe**40 zł
Zdjęcie Panoramiczne (Pantomograficzne)**80 zł
Zdjęcie Cefalometryczne**100 zł

** Zdjęcie można zgrać na płytę, pendrive albo przesłać na adres e-mail

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę 

organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2
Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące,

polegające na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:

decyzja PWIS nr: …………………….. dotyczy aparatu:

decyzja PWIS nr: …………………….. dotyczy aparatu:

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

– dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna

wyniosła: poniżej najmniejszej wykrywalnej dawki

– pomiary dozymetryczne osłon stałych na podstawie zatwierdzonego Projektu Osłon Stałych spełniają warunki rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005/

– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego /

Dz.U z 2005 poz.168/- określa dopuszczalne wartości narażenia na promieniowanie jonizujące,

które wynoszą:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

• na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych

12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

• Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.