Lekarze i pracownicy medyczni

Nazwisko i ImięCoś o sobie
Agnieszka
Bik
Jestem specjalistą neurologiem. Na co dzień pracuję w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym w Szpitalu Wojskowym w Krakowie, w którym realizowałam szkolenie specjalizacyjne w latach 2009-2016. Praca w szpitalu pozwala mi pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną oraz zdobywać coraz bogatsze doświadczenie praktyczne. W pracy cechuje mnie dokładność, wnikliwość i umiejętność słuchania pacjenta. Uczestniczę na bieżąco w konferencjach, sympozjach z zakresu neurologii i dziedzin pokrewnych.
Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (rocznik 2007). Staż podyplomowy odbywałam w Szpitalu MSW w Krakowie (2007/2008).
Anna
Fedorowicz
Jestem lekarzem specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych. Ukończyłam Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski w 2007 roku oraz studiowałam na Université Louis Pasteur, Faculté de médecine, Strasburg. W latach 2008-2016 pracowałam jako młodszy asystent na Oddział Kliniczny Kliniki Endokrynologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Ponadto jestem nauczycielem akademickim- Introduction to Internal Medicine i Endocrinology- Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców, Wydział Lekarski. Zapraszam na konsultacje lekarskie w zakresie chorób wewnętrznych oraz endokrynologicznych.
Beata
Adamczyk
Magister pielęgniarstwa, absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a także specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej. 
Od 12 lat pracuję w zawodzie pielęgniarki; początkowo 2 lata w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Katowicach, a obecnie od 10 lat w Oddziale Intensywnej Terapii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie.
Oprócz pracy pielęgniarskiej z pasji od lat zajmuję się masażem. Skończyłam zawodowy kurs masażu II stopnia dla zaawansowanych, kurs masażu bańką chińską, a także kurs terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych. W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta wykonuję masaż klasyczny, leczniczy, drenaż limfatyczny kończyn dolnych, oraz masaż relaksacyjny. Masażem zajmuję się z radością i pasją. Uważam, że ma bardzo dobry wpływ leczniczy na ciało i psychikę człowieka, ze względu na właściwości relaksujące.
Karolina Jakubiec‑WiśniewskaKarolina JWLekarz medycyny, absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie specjalizuje się w Ginekologii i Położnictwie, jest w trakcie Studiów Doktoranckich CM UJ w Krakowie. Pracuje w Klinice Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ul. Kopernika 23, jest wykładowcą w Uniwersyteckiej Szkole Rodzenia Kliniki Położnictwa i Perinatologii UJ CM w Krakowie ul. Kopernika 23. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, także autorką i współautorką wielu prac naukowych. Uczestniczy w licznych kursach, konferencjach i sympozjach naukowych nieustannie poszerzając swoją wiedzę i podnosząc kwalifikacje zawodowe.
Michał
Śmigielski
Jestem specjalistą chorób wewnętrznych i nefrologii. Ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od początku pracy zawodowej jestem związany z nefrologią. Pracuję w Centrum Nefrologicznym Fresenius Nephrocare przy Szpitalu im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, które oferuje pacjentom szeroki zakres usług w leczeniu chorób nerek oraz terapiach nerkozastępczych (stacja hemodializ, stacja dializ otrzewnowych, poradnia nefrologii, oddział nefrologii). Wykonuję biopsje nerki oraz badania ultrasonograficzne jamy brzusznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz ERA-EDTA (European Renal Association- European Dialysis and Transplant Association).

Pracownicy administracyjni

Imię i NazwiskoCoś o sobie
Anna
Gołąb
Jestem osobą otwartą,miłą i spokojną. Cenie towarzystwo innych ludzi, chętnie nawiązuje nowe kontakty.
Cechują mnie duża cierpliwość, życzliwość i empatia. Oprócz pracy zgodnej z moim wykształceniem ekonomicznym dużą część życia poświęciłam opiece nad innymi (głównie osoby starsze). Lubię pomagać innym i dużą satysfakcję daje mi praca z ludźmi. Na co dzień interesuję się fotografią,muzyką i podróżami.
Wiktor
Krysiak
Jestem absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek Towaroznawstwo, specjalność Zarządzanie Jakością. Ostatnio ukończyłem kursy: Asystent dyrektora podmiotu leczniczego oraz Ochrona danych osobowych w placówkach medycznych.
Znając specyfikę branży medycznej staram się podchodzi do każdej osoby odwiedzającej naszą przychodnie indywidualnie, co daje mi możliwość świadczenia jej usług na jak najwyższym poziomie