Gru
1

Ból migrenowy - podstawowe informacje

1 grudnia, 2017 Blog

1. Co to jest ból migrenowy?

Migrena to dolegliwość objawiająca się uciążliwymi bólami głowy. Ból głowy pochodzenia migrenowego jest najbardziej charakterystycznym i najbardziej znaczącym objawem tej choroby.

Według statystyk dolegliwości migrenowe dotykają nawet do 20% populacji. O znaczeniu tej choroby świadczy fakt, że jest ona wciąż popularna i może stanowić nowe zadanie dla współczesnej medycyny, tym bardziej, że migrena może dezintegrować życie codzienne osoby dotkniętej tym zaburzeniem, biorąc pod uwagę częstotliwość i natężenie tego problemu, aby odróżnić ból migrenowy od zwyczajnego bólu głowy należy wziąć pod uwagę następujące symptomy:

 • ból migrenowy jest na tyle dokuczliwy, że zaburza codzienne funkcjonowanie pacjenta

 • napady bólu migrenowego należą do dolegliwości nawracających; biorąc pod uwagę osobiste predyspozycje chorego przerwy pomiędzy występowaniem ataków mogą trwać

  od kilku dni do kilku miesięcy

 • bóle mogą mieć charakter cykliczny od kilkunastominutowych do trwających nieprzerwanie parę godzin

 • czas trwania napadu migrenowego może wynosić od 4 do 72 godzin

 • migrenowy ból jest bardzo nasilony i występuje długotrwale(przewlekle)

 • ból migrenowy zaczynając się zwykle dotyka jednej półkuli głowy

 • ból ma charakter napadowy, jest określany jako tętniący

migrenowy ból głowy

2. Kto choruje na migrenę?

Dolegliwości migrenowe częściej dotykają kobiet niż mężczyzn. Tę różnicę można zauważyć zwłaszcza po okresie dojrzewania. Dolegliwość ta jest najbardziej powszechna wśród osób w średnim wieku. W tym okresie na migrenę może cierpieć nawet 25% kobiet i około 10% mężczyzn. Zaburzenia migrenowe możemy spotkać nawet u dzieci. Szacuje się, że jej występowanie u dzieci dotyka 4-5% ogółu chłopców i dziewcząt do 12 roku życia. Po okresie dojrzewania odsetek występowania migreny rośnie zwłaszcza u kobiet. Kiedy pojawia się menopauza i kiedy człowiek zaczyna się coraz bardziej starzeć; migrena przeważnie, tak u mężczyzn, jak i u kobiet zaczyna się cofać. Proporcjonalnie oblicza się, że zachorowalność na dolegliwości migrenowe wśród osób starszych(zwłaszcza siedemdziesięciolatków) wynosi zaledwie 5%.Najczęściej czas występowanie migreny obejmuje całe życie; zdarza się, że w trakcie życia występują zaostrzenia i remisje. Czasami migrena zanika w okresie ciąży.

ososoba_chorująca_na_migrenę

3. Przyczyny

Pochodzenie migreny jest nie do końca poznane. Przypuszcza się, że ma ona podłoże na tle genetycznym. Objawia się ona nadwrażliwą reakcją neuronaczyniową. Powodem tego może być nieprawidłowe funkcjonowanie receptorów kanałów jonowych kory mózgowej, neuronów regulujących przepływ mózgowy oraz płytek krwi lub makrofagów, odpowiadają one za chemiczną stymulację okołonaczyniowych wewnątrzczaszkowych włókien nerwowych.

rozprzestrzenianie_się_migreny_w_mózgu

Według innej hipotezy, migrena łączy się z nadmiernym wydzielaniem neuroprzekaźnika zapewniającego odpowiednie napięcie naczyń krwionośnych w mózgu-serotoniny. Odpowiedzialna jest ona za zapewnienie odpowiedniego napięcia naczyń krwionośnych w mózgu. Nadmierne wydzielanie tego neuroprzekaźnika prowadzi do gwałtownego skurczu a następnie rozkurczu naczyń krwionośnych. Proces ten odbierany jest jako najbardziej uciążliwy objaw migreny, czyli ból głowy.

4. Rodzaje i objawy migreny

Spotykamy dwie podstawowe odmiany migren; należą do nich: migrena z aurą i migrena bez aury. Najczęściej występującą jej formą jest migrena bez aury. Choruje na nią około 80% ogółu pacjentów dotkniętych tym zaburzeniem. Migrenę bez aury cechuje ciąg dolegliwości, który ma rozpiętość w czasie od 4 do 72 godzin, a którego najbardziej dokuczliwymi objawami są: silny, pulsujący ból głowy, umiejscowiony głównie w okolicach skroni. Czasami ból przechodzi na partię czoła lub oczodół. Migrenę cechuje głównie asymetria (jednostronność) występowania bólu. Wraz z migreną mogą współwystępować nudności, których efektem są wymioty. Innymi czynnikami, które mogą pojawić się w toku choroby są: nadwrażliwość na zapach, dźwięki oraz światło.

Rzadszą postacią migreny jest migrena z aurą, dotyka ona 15% ogółu cierpiących na migrenę. Charakterystyczne dla niej jest występowanie aury czyli ogółu symptomów poprzedzających napad bólu głowy. Tym, co wyróżnia migrenę z aurą, jest występowanie takich objawów, jak:widzenie pulsujących lub błyszczących punktów, ciemnych plamek, występujących głównie po jednej stronie. Może dochodzić do zatarcia obrazu. W migrenie z aurą spotykane są również takie dolegliwości jak, zawroty głowy lub utrata łaknienia.

migrena_u_kobiet

5. Diagnoza i leczenie

Dokładną diagnozę migreny można ustalić jedynie po konsultacji z lekarzem. Ważnym elementem w rozpoznaniu tej choroby może być prowadzenie dzienniczka migren. W podstawowe badania diagnostyczne może być włączone specjalistyczne badanie neurologiczne. Przydatne w rozpoznaniu migreny może się okazać przeprowadzenie tomografii komputerowej. Priorytety w zastosowaniu kryteriów rozpoznawczych ustala Komitet Klasyfikacji i Bólów Głowy Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy. W profilaktyce i leczeniu najważniejsze jest zażycie leków zaraz po wystąpieniu bólu. Leki doustne nie działają bowiem natychmiast; czas przyswojenia przez organizm leków wynosi od 30 do 60 minut.

źródła zdjęć:
http://www.leksykonmasazu.pl/slowko/migrena-i-bole-glowy/2116
http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,21347092,migrena-to-nie-jest-zwykly-bol-glowy-potrzebujesz.html?disableRedirects=true
http://www.focusokulista.pl/czy-bole-glowy-sa-wskazaniem-do-badania-okulistycznego-zdecydowanie-tak/
http://dentonet.pl/zatrzymane-osemki-a-uporczywe-bole-glowy/

Lis
17

Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, diagnoza i leczenie

17 listopada, 2017 Blog

Co to jest choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera prowadzi do neurodegeneracji, w której występuje stan otępienia. Dotyka najczęściej osób po 65 roku życia. Objawy tej choroby wiążą się z obniżoną sprawnością umysłową, która najczęściej powiązana jest z wiekiem. Innym określeniem tej choroby jest przed starczy zanik mózgu. Następstwem tej choroby jest uszkodzenie w korze mózgowej, co prowadzi do kłopotów z mową, pamięcią czy myśleniem.

mózg_chory_i_mózg_zdrowy_w_chorobie_Alzheimera

Przyczyny

Przyczyny tej choroby są nie do końca poznane istnieją trzy główne hipotezy opisujące przyczynę występowania choroby;

1. Jedną z najstarszych hipotez jest hipoteza cholinergiczna. Na podstawie tej teorii opierają się obecne sposoby farmakoterapii. Hipoteza ta twierdzi, że za przyczyną choroby Alzheimera stoi zmniejszona synteza neuroprzekaźnika acetylocholiny.Ta teoria nie jest bardzo prawdopodobna ponieważ leki mające za zadanie powodować zmiany w niedoborze acetylocholiny nie wykazały współmiernych efektów. Hipoteza ta poddaje do dyskusji również inne czynniki związane z układem cholinergicznym, jak inicjacja wieloskalowej agregacji amyloidu,której następstwem jest uogólnione zapalenie tkanki nerwowej.

2. Hipoteza amyloidowa – hipoteza ta ustanawia, że fundamentalną rolę w patogenezie choroby odgrywają depozyty β-amyloidu. Teorię tę może poprzeć fakt położenia genu APP na chromosomie 21. Zostało to ustalone na podstawie faktu rozwinięcia choroby Alzheimera w okresie pierwszych 40 lat życia u osób, którym zdiagnozowano zespół Downa spowodowanym trisomią chromosomu 21. Jednym z głównych czynników ryzyka genetycznego dla choroby Alzheimera jest specyficzna izoforma apolipoproteiny. Zwiększa ona rozpad β-amyloidu, jednak niektóre jej formy, takie jak APOE4 (izoforma apolipoproteiny), nieefektywnie spełniają to zadanie.

W2009 hipoteza ta doczekała się aktualizacji, wnosiła ona, że bliski krewny białka β-amyloidu, a niekoniecznie ono samo, może stanowić winowajcę. Na mocy tego poglądu, stwierdzono, że opierający się o amyloid mechanizm redukujący połączenia neuronalne w mózgu w fazie szybkiego wzrostu na początku życia osobniczego, może zostać aktywowany przez związane ze starzeniem się procesy w starszym wieku,czego konsekwencją jest zamieranie neuronów,charakterystyczne dla choroby Alzheimera.

3. Hipoteza tau – hipoteza ta głosi, że nieprawidłowości białka tau rozpoczynają chorobowy łańcuch zdarzeń. W tym modelu hiperfosforyzowane nici białka ͳ zaczynają łączyć się ze sobą. W efekcie tworzą splątki neurofibrylarne wewnątrz ciał neuronów. Następstwem tego jest dezintegracja mikrotubuli niszcząca system transportu neuronalnego. Wynikiem tego jest upośledzenie funkcjonowania komunikacji biochemicznej pomiędzy neuronami a później śmierć komórek.

Objawy

Głównymi następstwami choroby Alzheimera są zaburzenia pamięci, czyli zdolności do nabywania nowych lub odtwarzania uprzednio nabytych informacji. W fazie rozwoju choroby występują dodatkowo;

 • afazja

 • apraksja

 • agnozja

 • zaburzenia czynności wykonawczych

Wraz z rozwojem choroby, otępienie nasila się do tego stopnia, że chory nie wie kim jest, pojawia się trudność z wypowiadaniem pojedynczych słów. W przypadku niektórych chorych może występować nadmierne pobudzenie i agresja lub skrajnie przeciwne objawy,takie jak apatia i wyczerpanie.U chorych można zaobserwować również drgawki, drżenie rąk, przykurcze mięśni.

zdrowy_mózg_i_chory_mózg

Amerykańskie Stowarzyszenie Chorych na Alzheimera zaproponowało listę 10 najczęściej występujących symptomów:

 • wycofanie się z pracy kontaktów towarzyskich, hobby

 • brak zdolności prawidłowej oceny sytuacji

 • gubienie i chowanie rzeczy w dziwnych miejscach, niemożność ich odnalezienia.

 • zaburzenia nastroju i zmiana osobowości

 • problemy z mówieniem i pisaniem

 • zaburzenia wzrokowo- przestrzenne.

 • Zaburzenia orientacji w miejscu i w czasie

 • trudności w wykonywaniu codziennych czynności w domu,pracy,w trakcie wypoczynku

 • zaburzenia planowania i rozwiązywania problemów

 • zaburzenia pamięci,które upośledzają codzienne funkcjonowanie

Diagnoza i leczenie

Od zwyczajnych kłopotów z pamięcią chorobę Alzheimera odróżnia szerszy obszar utraty pamięci

osoby niecierpiącej na to zaburzenie nie dotyka całkowity brak kojarzenia faktów. Ustalenie poprawnej diagnozy należy do lekarza po przeprowadzeniu uprzedniej dokładnej rozmowy z pacjentem.

Leki,które stosuje się głównie w tej chorobie mają postać tabletek lub plastrów. ich głównym celem jest hamowanie enzymu, który rozkłada jeden z neuroprzekaźników w mózgu – acetylocholinę. W efekcie jest możliwe zatrzymanie choroby do 3 lat. Pozostałe leki mają za zadanie ochronę komórek nerwowych przed toksycznymi substancjami, które pojawiają się w dużej ilości podczas choroby. Następstwem tego jest spowolnienie objawów choroby.

zdjęcia_tomografu_komputerowego_w_chorobie_Alzheimera

źródła zdjęć:
http://bioinfo.imdik.pan.pl/wiki/Choroba_Alzheimera_(AD)
http://www.alzheimer.szczecin.pl/
chomikuj.pl