Luty
13

Choroba wieńcowa

13 lutego, 2018 Blog

1. Co to jest choroba wieńcowa?

Choroba wieńcowa jest nazywana inaczej chorobą niedokrwienną serca. Schorzenie to powstaje wówczas, gdy dochodzi do zaburzenia w harmonii między dostarczaniem tlenu, a jego zapotrzebowaniem wymaganym przez serce. Tlen jest czynnikiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania serca. Energia jest konieczna do ciągłej pracy komórek mięśnia sercowego. Energię tę uzyskują dzięki procesowi utleniania kwasów tłuszczowych oraz glukozy.

2. Przyczyny choroby wieńcowej

Bodźce, które doprowadzają do choroby niedokrwiennej można podzielić na czynniki pierwotne i czynniki wtórne. Przyczyny pierwotne, to te, które doprowadzają do zaburzeń w tętnicach wieńcowych, co skutkuje nieprawidłowym przepływem krwi i ograniczoną dostawą tlenu do komórek mięśnia sercowego. Przyczyny wtórne, to te, w których przypadku nie dochodzi do zmian organicznych w naczyniach wieńcowych.

Przyczyny pierwotnej choroby wieńcowej:

 • W niemal 98% za chorobę wieńcową odpowiedzialna jest miażdżyca tętnic wieńcowych. Miażdżyca polega na powstawaniu w naczyniach krwionośnych blaszek składających się z lipidów(cholesterol) oraz komórek stanu zapalnego. Narastanie blaszek skutkuje zwężaniem się światła naczynia, czego rezultatem może być jego zamknięcie. Pęknięcie blaszki naczyniowej jest często wynikiem nagłego zamknięcia naczynia

 • Zwężenie tętnic wieńcowych może przyczyniać się do choroby niedokrwiennej serca

 • Wrodzone nieprawidłowości tętnic wieńcowych

 • Zatory tętnic wieńcowych

 • Urazy, które powodują zwężenie tętnic wieńcowych od zewnątrz

3. Objawy

Wraz z zwiększoną aktywnością fizyczną, w stresie a także przy narażeniu na zimno i po obfitym posiłku możemy obserwować takie objawy jak:

 • ból w klatce piersiowej- jest to ból występujący za mostkiem promieniujący do żuchwy,lewej kończyny górnej lub do pleców

 • osłabienie lub zawroty głowy

 • uczucie kołatania serca

 • ucisk za mostkiem

 • przyspieszone bicie serca

 • płytki oddech

 • pocenie się

 • mdłości

 • w szczególnych przypadkach nagła śmierć sercowa

4. Leczenie

Po zdiagnozowaniu choroby wieńcowej należy regularnie zażywać leki. Ważna jest zmiana przyzwyczajeń to znaczy stosowanie zdrowej diety, zwiększenie wysiłku fizycznego, odrzucenie palenia tytoniu, ograniczenie spożycia alkoholu. Powinno się także dążyć do zachowania niskiego poziomu cholesterolu frakcji LDL i poddawać regularnej kontroli ciśnienia krwi i poziomu cukru we krwi. W niektórych przypadkach trzeba zastosować leczenie inwazyjne. Polega ono na wprowadzeniu specjalnego balonika poszerzającego światło tętnicy wieńcowej z stentu. W leczeniu farmakologicznym przyjmuje się leki z rodzaju:

 • kwasu acetylosalicylowego

 • beta-blokerów

 • inhibitorów konwertazy angiotensyny II (ramipryl, peridopyl)

 • leków metabolicznych (trimetazydyna)

 • klopidogrelu (po zawale serca lub wszczepieniu stentu)

 • leków obniżających stężenie lipidów we krwi (np. atorwastatyna)                           choroba_wieńcowachoroba_wieńcowa

Źródła zdjęć:

https://zdrowie.tvn.pl/a/choroba-niedokrwienna-serca-choroba-wiencowa-objawy-leczenie-i-przyczyny

http://www.e-menopauza.com/choroby/choroba-wiencowa.html