Gru
1

Ból migrenowy - podstawowe informacje

1 grudnia, 2017 Blog

1. Co to jest ból migrenowy?

Migrena to dolegliwość objawiająca się uciążliwymi bólami głowy. Ból głowy pochodzenia migrenowego jest najbardziej charakterystycznym i najbardziej znaczącym objawem tej choroby.

Według statystyk dolegliwości migrenowe dotykają nawet do 20% populacji. O znaczeniu tej choroby świadczy fakt, że jest ona wciąż popularna i może stanowić nowe zadanie dla współczesnej medycyny, tym bardziej, że migrena może dezintegrować życie codzienne osoby dotkniętej tym zaburzeniem, biorąc pod uwagę częstotliwość i natężenie tego problemu, aby odróżnić ból migrenowy od zwyczajnego bólu głowy należy wziąć pod uwagę następujące symptomy:

  • ból migrenowy jest na tyle dokuczliwy, że zaburza codzienne funkcjonowanie pacjenta

  • napady bólu migrenowego należą do dolegliwości nawracających; biorąc pod uwagę osobiste predyspozycje chorego przerwy pomiędzy występowaniem ataków mogą trwać

    od kilku dni do kilku miesięcy

  • bóle mogą mieć charakter cykliczny od kilkunastominutowych do trwających nieprzerwanie parę godzin

  • czas trwania napadu migrenowego może wynosić od 4 do 72 godzin

  • migrenowy ból jest bardzo nasilony i występuje długotrwale(przewlekle)

  • ból migrenowy zaczynając się zwykle dotyka jednej półkuli głowy

  • ból ma charakter napadowy, jest określany jako tętniący

migrenowy ból głowy

2. Kto choruje na migrenę?

Dolegliwości migrenowe częściej dotykają kobiet niż mężczyzn. Tę różnicę można zauważyć zwłaszcza po okresie dojrzewania. Dolegliwość ta jest najbardziej powszechna wśród osób w średnim wieku. W tym okresie na migrenę może cierpieć nawet 25% kobiet i około 10% mężczyzn. Zaburzenia migrenowe możemy spotkać nawet u dzieci. Szacuje się, że jej występowanie u dzieci dotyka 4-5% ogółu chłopców i dziewcząt do 12 roku życia. Po okresie dojrzewania odsetek występowania migreny rośnie zwłaszcza u kobiet. Kiedy pojawia się menopauza i kiedy człowiek zaczyna się coraz bardziej starzeć; migrena przeważnie, tak u mężczyzn, jak i u kobiet zaczyna się cofać. Proporcjonalnie oblicza się, że zachorowalność na dolegliwości migrenowe wśród osób starszych(zwłaszcza siedemdziesięciolatków) wynosi zaledwie 5%.Najczęściej czas występowanie migreny obejmuje całe życie; zdarza się, że w trakcie życia występują zaostrzenia i remisje. Czasami migrena zanika w okresie ciąży.

ososoba_chorująca_na_migrenę

3. Przyczyny

Pochodzenie migreny jest nie do końca poznane. Przypuszcza się, że ma ona podłoże na tle genetycznym. Objawia się ona nadwrażliwą reakcją neuronaczyniową. Powodem tego może być nieprawidłowe funkcjonowanie receptorów kanałów jonowych kory mózgowej, neuronów regulujących przepływ mózgowy oraz płytek krwi lub makrofagów, odpowiadają one za chemiczną stymulację okołonaczyniowych wewnątrzczaszkowych włókien nerwowych.

rozprzestrzenianie_się_migreny_w_mózgu

Według innej hipotezy, migrena łączy się z nadmiernym wydzielaniem neuroprzekaźnika zapewniającego odpowiednie napięcie naczyń krwionośnych w mózgu-serotoniny. Odpowiedzialna jest ona za zapewnienie odpowiedniego napięcia naczyń krwionośnych w mózgu. Nadmierne wydzielanie tego neuroprzekaźnika prowadzi do gwałtownego skurczu a następnie rozkurczu naczyń krwionośnych. Proces ten odbierany jest jako najbardziej uciążliwy objaw migreny, czyli ból głowy.

4. Rodzaje i objawy migreny

Spotykamy dwie podstawowe odmiany migren; należą do nich: migrena z aurą i migrena bez aury. Najczęściej występującą jej formą jest migrena bez aury. Choruje na nią około 80% ogółu pacjentów dotkniętych tym zaburzeniem. Migrenę bez aury cechuje ciąg dolegliwości, który ma rozpiętość w czasie od 4 do 72 godzin, a którego najbardziej dokuczliwymi objawami są: silny, pulsujący ból głowy, umiejscowiony głównie w okolicach skroni. Czasami ból przechodzi na partię czoła lub oczodół. Migrenę cechuje głównie asymetria (jednostronność) występowania bólu. Wraz z migreną mogą współwystępować nudności, których efektem są wymioty. Innymi czynnikami, które mogą pojawić się w toku choroby są: nadwrażliwość na zapach, dźwięki oraz światło.

Rzadszą postacią migreny jest migrena z aurą, dotyka ona 15% ogółu cierpiących na migrenę. Charakterystyczne dla niej jest występowanie aury czyli ogółu symptomów poprzedzających napad bólu głowy. Tym, co wyróżnia migrenę z aurą, jest występowanie takich objawów, jak:widzenie pulsujących lub błyszczących punktów, ciemnych plamek, występujących głównie po jednej stronie. Może dochodzić do zatarcia obrazu. W migrenie z aurą spotykane są również takie dolegliwości jak, zawroty głowy lub utrata łaknienia.

migrena_u_kobiet

5. Diagnoza i leczenie

Dokładną diagnozę migreny można ustalić jedynie po konsultacji z lekarzem. Ważnym elementem w rozpoznaniu tej choroby może być prowadzenie dzienniczka migren. W podstawowe badania diagnostyczne może być włączone specjalistyczne badanie neurologiczne. Przydatne w rozpoznaniu migreny może się okazać przeprowadzenie tomografii komputerowej. Priorytety w zastosowaniu kryteriów rozpoznawczych ustala Komitet Klasyfikacji i Bólów Głowy Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy. W profilaktyce i leczeniu najważniejsze jest zażycie leków zaraz po wystąpieniu bólu. Leki doustne nie działają bowiem natychmiast; czas przyswojenia przez organizm leków wynosi od 30 do 60 minut.

źródła zdjęć:
http://www.leksykonmasazu.pl/slowko/migrena-i-bole-glowy/2116
http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,21347092,migrena-to-nie-jest-zwykly-bol-glowy-potrzebujesz.html?disableRedirects=true
http://www.focusokulista.pl/czy-bole-glowy-sa-wskazaniem-do-badania-okulistycznego-zdecydowanie-tak/
http://dentonet.pl/zatrzymane-osemki-a-uporczywe-bole-glowy/