Lip
9

Zespół Alagille’a

9 lipca, 2019 Blog

Co to jest zespół Alagillea?

Zespół Alagillea to rzadka obejmująca wiele narządów choroba o podłożu genetycznym. Zespół Alagillea to wady wrodzone takie jak: wady układu sercowo- naczyniowego, kręgosłupa i oczu, nerek, a także cholestaza i zmienione rysy twarzy. Statystycznie występuje u 1: 70 000 żywych urodzeń.

Zespół Alagillea – przyczyny i dziedziczenie

U przyczyn zespołu Alagillea leży mutacja genu Jagged 1 (JAG1) umiejscowionego na chromosomie 20 (20p12). Gen JAG1 bierze udział w dostarczaniu sygnału do poszczególnych komórek w trakci rozwoju embrionalnego. Sygnalizacja ta ma wpływ na sposób, w jaki komórki tworzą struktury ciała. Mutacje w genie JAG1 zaburzają ścieżkę sygnałową, co doprowadza do błędów w rozwoju dziecka. Mutację genu JAG1 można obecnie wykryć u 94 procent pacjentów. U innych chorych problem z jego wykryciem nie jest do końca wyjaśniony.

Sposób w jaki dziedziczymy chorobę nazywamy autosomalnym dominującym. Polega to na tym, że osoba dziedziczy jedną prawidłową kopię genu oraz jedną zmienioną kopię genu. Jednakże zmieniona kopia genu dominuje lub staje się ważniejsza od działającej kopii. Następstwem tego są objawy choroby genetycznej.

Zespół Alagillea- objawy

Przewlekła cholestaza (zastój wytwarzanej przez wątrobę żółci) dająca o sobie znać przez takie symptomy jak: uporczywe swędzenie skóry, powiększenie wątroby, zażółcenie powłok skóry, powstawanie żółtaków, czyli grudkowych zmian skórnych, które są spowodowane odkładaniem się cholesterolu- pojawiają się one najczęściej w okolicy powiek. Ten objaw choroby należy do najbardziej stałych. Często pojawia się jako pierwszy symptom zespołu Alagillea w wieku niemowlęcym, ponieważ wówczas nie występują jeszcze inne objawy.

Zespół Alagillea mimo, że występuje rzadko należy do najczęstszych dziedzicznych chorób wątroby.

 Typowe dla tej choroby rysy twarzy- głęboko osadzone i szeroko rozstawione oczy, mała szpiczasta broda, wypukłe szerokie czoło.

Zespół Alagillea mimo, że występuje rzadko należy do najczęstszych dziedzicznych chorób wątroby.Typowe dla tej choroby rysy twarzy- głęboko osadzone i szeroko rozstawione oczy, mała szpiczasta broda, wypukłe szerokie czoło
bliźniaczki z zespołem Alagillea

 Wady kości – najczęściej występuje tak zwany krąg motyla, czyli rozszczepienie pojedynczego kręgu, zazwyczaj na wysokości odcinka piersiowego kręgosłupa. Oprócz tego może wystąpić skrócenie bądź brak dystalnych paliczków.

 Wady sercowo- naczyniowe– najczęściej jest to obwodowe zwężenie pnia płucnego, czasem towarzyszą temu: zwężenie zastawkowe tętnicy płucnej, tetralogia Fallota oraz inne wady serca. Wówczas mogą wystąpić: sinica, ataki duszności, męczenie się podczas wysiłku.

Wady okulistyczne najpowszechniej występuje „posterior embryotoxon” – wada, której istotą jest przemieszczenie linii Schwalbego (czyli granicy między rogówką a twardówką) do przedniej komory oka.

Aby rozpoznać zespół Alagillea konieczne jest stwierdzenie pojawienia się trzech z pięciu wymienionych cech lub dwóch u pacjentów z rodzin cierpiących na tą chorobę.

Oprócz tego u chorych mogą być obecne wady nerek (najczęściej kwasica kanalikowa, nerka hypoplastyczna. Rzadziej torbielowatość nerek, mezangiolipidoza, kamica nerkowa), niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki i niedobór wzrostu (niskorosłość)

Zespół Alagillea – diagnoza

Aby postawić diagnozę zespółu Alagillea, trzeba wziąć pod uwagę, że jest to złożona jednostka chorobowa, należy więc, wykonać szereg badań takich jak, między innymi: echokardiografię serca, badani krwi, badania radiologiczne

Aby postawić diagnozę zespółu Alagillea, trzeba wziąć pod uwagę, że jest to złożona jednostka chorobowa, należy więc, wykonać szereg badań takich jak, między innymi: echokardiografię serca, badani krwi, badania radiologiczne klatki piersiowej, badanie przedniego odcinka gałki ocznej przy użyciu lampy szczelinowej, a czasami także badanie histopatologiczne wycinka wątroby.

Zespół Alagillea – leczenie

W zakres terapii zespołu Alagillea wchodzą:

– leczenie niedożywienia, wodobrzusza, zaburzeń krzepnięcia, wstępujących zapaleń dróg żółciowych i krwawień z żylaków przełyku.

– podawanie choremu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i kwasu ursodezoksycholowego (rozpuszcza cholesterolowe zmiany żółciowe), a gdy świąd jest intensywny- ryfampicyny

– zabieg częściowego zewnętrznego odprowadzenia żółci

W niektórych przypadkach konieczny jest przeszczep wątroby.

Zespół Alagillea – rokowania

Rokowania uzależnione są od obecności i nasilenia choroby wątroby i układu sercowo- naczyniowego. Jak stwierdzono w badaniach, część pacjentów może nie przeżyć z powodu niewydolności wątroby, czy przez problemy sercowe oraz wylew krwi do mózgu.

źródła zdjęć:

https://ocdn.eu/images/pulscms/YWY7MDA_/2d7d138859fc5122144d0dfd5bc616e2.jpg

https://www.imma-polska.pl/wp-content/uploads/2016/03/Fotolia_103105493_S,jpg

 

Kwi
9

Angina Prinzmetala

9 kwietnia, 2019 Blog

Co to jest angina Prinzmetala?

Angina Prinzmetala jest to choroba niedokrwienna serca. Występuje rzadko, inaczej jest zwana dławicą odmienną lub dławicą naczynioskurczową. Choroba ta charakteryzuje się bólem w klatce piersiowej o postaci dławicowej, którego przyczyną jest skurcz tętnicy wieńcowej. Przeciwstawnie do klasycznej dławicy piersiowej, spotykana jest głównie w grupie młodszych pacjentów.

Angina Prinzmetala : przyczyny

Ból wieńcowy w anginie Prinzmetala spowodowany jest niedokrwieniem mięśnia sercowego. Jest ono efektem samoistnego skurczu tętnic wieńcowych. Zjawisko to oparte jest na innej zasadzie funkcjonowania niż w chorobie wieńcowej, gdzie za uszczuplenie dopływu krwi do serca są odpowiedzialne blaszki miażdżycowe osłaniające światło naczyń.

Angina Prinzmetala jest to choroba niedokrwienna serca. Występuje rzadko, inaczej jest zwana dławicą odmienną lub dławicą naczynioskurczową

Należy zwrócić uwagę, że skurcz dotyka zarówno tętnic prawidłowych, jak i objętych zmianami miażdżycowymi. Etiologia tego zjawiska chorobowego nie jest do końca poznana. Znane jest jednak kilka hipotez tłumaczących to zaburzenie.

Większość z nich zakłada zaburzone funkcjonowanie najbardziej wewnętrznej warstwy ściany naczynia, czyli tak zwanego śródbłonka. Hipoteza ta opiera się na przekonaniu, że skurcz może być wynikiem uszkodzenia enzymu śródbłonkowego, który odpowiada za wytwarzanie tlenku azotu – jednego z głównych mediatorów powodujących rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Angina Prinzmetala czynniki ryzyka

Do czynników, które mogą stanowić niebezpieczeństwo wystąpienia anginy Prinzmetala należą:

– stres emocjonalny

– palenie tytoniu- główny czynnik

– zażywanie kokainy, amfetaminy, marihuany

– hiperwentylacja

– intensywny wysiłek

– niska temperatura

Występowanie dławicy odmiennej jest częściej spotykane u pacjentów z innymi schorzeniami wiążącymi się z zaburzoną kurczliwością naczyń. Wśród chorób tych można wymienić: migrenę czy chorobę Rayunda.

Angina Prinzmetala, zwana inaczej dławicą naczynioskurczową lub dławicą odmienną, to jeden z rzadszych typów choroby niedokrwiennej serca

Angina Prinzmetala – objawy

Podstawowym objawem jest ból w klatce piersiowej. Zazwyczaj występuje w postaci gniotącej lub uciskającej, umiejscowiony jest zamostkowo i może eskalować do szyi, żuchwy, nadbrzusza albo lewego ramienia. Ból jest przeważnie podatny na działanie nitrogliceryny. Już w kilka minut po jej podaniu ustaje. Nie musi być spowodowany wysiłkiem, co jest charakterystyczne dla klasycznego bólu dławicowego.

Często może się uaktywnić w spoczynku- w godzinach nocnych lub wczesnoporannych. Pacjenci cierpiący na te dolegliwości bardzo często trafiają do szpitala, do pracowni kardiologii inwazyjnej i szpitalnych oddziałów ratunkowych w trybie pilnym – przypuszcza się u nich wystąpienie ostrego zespołu wieńcowego- zawału serca lub niestabilnej dławicy piersiowej.

Nie należy ignorować wyżej opisanych objawów bólu w klatce piersiowej, gdyż może on świadczyć o zawale serca (gdy ból wystąpi nagle podczas spoczynku).

Angina Prinzmetala: badania diagnostyczne i rozpoznanie

Diagnoza dławicy naczyniowoskurczowej opiera się na badaniu EKG, czyli elektrokardiografii.


źródła zdjęć:

 • http://static2.medforum.pl/cache/logos/mezczyzna_bol_serce_bolserca_zawal_choroba_panthermedia_11204176-W1200H630.jpg
 • https://www.medme.pl/zdjecie/bol-serca-przy-wdechu.jpg/9098,840,440,1
Mar
12

Skórne objawy chorób serca

12 marca, 2019 Blog

Jak wyglądają i na czym polegają skórne objawy chorób serca?

Najpowszechniejszym objawem, który występuje w chorobie sercowo- naczyniowej jest sinica, czyli fioletowoniebieskawe zabarwienie skóry i błon śluzowych (szczególnie warg i języka).

Skórne objawy chorób serca potrafią być bardzo zróżnicowane
sinica dłoni

Do takiego stanu skóry dochodzi na skutek zmniejszania wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej. Dzieje się tak, kiedy zmniejsza się objętość wyrzutowa serca na przykład przy niewydolności lewej komory serca, we wstrząsie kardiogennym, w zakrzepicy żylnej i zatorach tętniczych. Sinica może też być świadectwem ubytku przegrody międzykomorowej, przedsionkowej albo przetrwałym przewodzie Botalla.

U niektórych pacjentów sinica rozszerza się także na kończyny. Wywołuje to stan, w którym palce rąk i stóp są zimne i zsiniałe do czego dołącza się obrzmienie i nadmierna potliwość. Typowe dla sinicy jest to, że zwykle zwiększa się pod wpływem narażenia na zimno i minimalizuje podczas ogrzewania kończyny.

Inne objawy:

Palce pałeczkowate (inaczej palce Hipokratesa) są one dowodem na wrodzone siniczne wady serca. Następuje wówczas zwiotczenie łożysk paznokci i pogrubienie dystalnych paliczków. Łączy się to z występowaniem tak zwanych paznokci zegarkowych (nazwa ta pochodzi od wypukłości i zaokrąglonego kształtu paznokci budzących skojarzenie ze szkłem chroniącym tarczę zegarka).

Skórne objawy chorób serca mogą pojawić się nagle lub narastać powoli przez lata
palce pałeczkowate (clubbing nails)

Znaczącym objawem skórnym mogącym wskazywać na problemy z układem krążenia są teleangiektazje zwane pajączkami, czyli rozszerzone żyłki o średnicy poniżej 1mm. Często objawem współwystępującym są żylaki. Żylaki są to rozszerzone żyły podskórne o zabarwieniu niebieskawym i o średnicy od 1 do 3 mm. Są one wyznacznikiem przewlekłej niewydolności żylnej. Żylaki zlokalizowane są zazwyczaj na dolnej części podudzi. Najczęściej dołącza się do nich świąd.

Znaczącym objawem skórnym mogącym wskazywać na problemy z układem krążenia są teleangiektazje zwane pajączkami
żylaki

Głównymi i typowymi objawami niedokrwienia tętniczego kończyn są: zmiany troficzne paznokci oraz zanik owłosienia na skórze nóg. Do tych objawów często włączają się niegojące się owrzodzenia, szczególnie w miejscach najgorzej ukrwionych (pięta, palce). Tworzą się one nawet w wyniku niewielkich urazów. 

Może wystąpić kardiomiopatia na skutek gromadzenia się złogów żelaza w sercu. Objawem tego są brązowe plamy na skórze oraz utrata owłosienia pachowego.

Wywołać kępki żółte pod skórą może nadmierne stężenie cholesterolu we krwi, które jest sprzymierzeńcem rozwoju miażdżycy.

Czerwonosine wybroczyny na skórze mogą być skutkiem infekcyjnego zapalenia wsierdzia

źródła zdjęć:

 • https://www.firstaidforfree.com/wp-content/uploads/2016/09/What-is-Cyanosis-300×225.jpg
 • http://i.imgur.com/KcKbLcO.jpg
 • https://www.medicover.pl/Data/Thumbs/storage_files/2017/11/14/4de3aa16-c4e0-4a46-b0fb-7540d9767a6b/zylaki.jpg?preset=800×600
Luty
20

Objaw Raynauda

20 lutego, 2019 Blog

Co to jest objaw Raynauda?

Objaw Raynauda to dolegliwość, której głównym objawem jest marznięcie nosa i małżowin usznych oraz drętwienie palców rąk i stóp. Charakterystyczny dla tej choroby jest nadmierny skurcz naczyń krwionośnych, który jest spowodowany stresem lub obniżoną temperaturą otoczenia.

Przyczyny tej przypadłości naczynioworuchowej są nieznane. Istotą tej choroby jest nagłe zblednięcie, następnie zsinienie i zaczerwienienie palców rąk, stóp rzadko nosa oraz uszu, które wiąże się z bólem i zdrętwieniem. Dolegliwość tą można określić jako pierwotną czyli choroba Raynauda, oraz wtórną czyli towarzyszącą innym chorobom- nazywaną zespołem Raynauda.

Choroba Raynauda- objawy

Pacjenci z chorobą Raynauda zazwyczaj zaliczają się do grupy wiekowej między 15. a 45. rokiem życia. Charakterystycznym objawem jest zblednięcie palców z uczuciem ich mrowienia pod wpływem zimna lub stresu. Kolejnym objawem jest ich sinienie i drętwienie, a po pewnym okresie czasu następuje zaczerwienienie z uczuciem bólu. Najczęściej dotyczy to palców rąk a często także palców stóp. Ponadto objaw może się pojawić w obszarze małżowin usznych, języka, nosa i warg. W niektórych przypadkach może dojść do wytworzenia się owrzodzeń opuszków palców, a nawet ich martwicy.

Objaw Raynauda - nagle pojawiające się sinienie kończyn

Zmiany zabarwienia, które są obecne w zespole Raynauda są dobrze odgraniczone, a także zróżnicowane- dotykają jednego lub więcej palców. U chorych można zaobserwować:

blednięcie– jest ono przypadłością, która jest klasyczna dla fazy niedokrwiennej, jest efektem skurczu tętniczek w okolicy palców.

sinica– upośledzenie prawidłowego krwawienia jest drogą do rozszerzenia żył i włośniczek, w efekcie odtlenowana krew zalega w naczyniach

przekrwienie– występuje w czasie ogrzewania na skutek zaniknięcia skurczu tętnic palców i podniesienia poziomu przepływu krwi przez tętniczki i naczynia włosowate

Po wyeliminowaniu przypuszczeń wtórnych przyczyn objawu Raynauda mówimy o chorobie Raynauda. Warto wspomnieć, że połowa pacjentów z objawem Raynauda cierpi na chorobę Raynauda. W toku choroby zaatakowane zostają palce rąk. W początkowej fazie choroba może zająć jeden lub dwa opuszki palców, z biegiem czasu może zaatakować cały palec, a nawet wszystkie palce. Dla pewnych grup chorób charakterystyczne jest zgrubienie tkanki podskórnej w miejscu palców. Specjaliści twierdzą, że objaw Raynauda wykazuje łagodniejszy przebieg u osób cierpiących na chorobę.

Choroba Raynauda – przyczyny

Choroba i objaw Raynauda są spotykane w następujących dolegliwościach:

– toczniu rumieniowatym układowym

– reumatoidalnym zapaleniu stawów

– mieszanej chorobie tkanki łącznej

– zapaleniu wielomięśniowym i skórno- mięśniowym

– miażdżycy zarostowej kończyn

– ziarniniaku Wegenera

– chorobie Behçeta

– guzkowym zapaleniu tętnic

– twardzinie układowej

– zaburzeniach w składzie krwi

– zakrzepowo-zarostowym zapaleniu naczyń

– zaburzeniach w składzie krwi

W grupie ryzyka zachorowania na chorobę Raynauda są też osoby, u których wykryto mononukleozę zakaźną, zapalenie wsierdzia, chorobę z Lyme oraz wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. Choroba Raynauda może wystąpić również u osób, które przyjmują niektóre leki kardiolgiczne, preparaty immunosupresyjne oraz doustne środki antykoncepcyjne. Duża zachorowalność występuje również wśród pracowników, w których zawodzie narażeni są na kontakt z metalami ciężkimi takimi jak: ołów i tal, a także na chlorek winylu.

Choroba Raynauda – rozpoznanie

W celu zdiagnozowania choroby Raynauda lekarz zbiera na początku informacje od chorego. Ma to formę wywiadu. Stosuje się również badania przedmiotowe oraz badania dodatkowe. Stwierdzenie objawów klinicznych chorób, w przebiegu których obecny jest objaw Raynauda, jest podstawą do rozpoznania zespołu Raynauda.

Ustalenie diagnozy jest ważne dla osób znajdujących się w grupie ryzyka rozwoju zespołu Raynauda. Do grupy tej zaliczają się osoby, u których objaw Raynauda wystąpił przed 30 rokiem życia oraz wszyscy, u których wykryto zmiany troficzne (owrzodzenie, martwica) w okolicy opuszek palców oraz chorzy na układowe choroby tkanki łącznej.

objaw Raynauda to dolegliwość, której głównym objawem jest marznięcie nosa i małżowin usznych oraz drętwienie palców rąk i stóp.

U pacjentów, u których możemy zaobserwować nagłe blednięcie palców u rąk i stóp, na skutek przeżywania silnych emocji lub uczucia zimna, wykonuje się badanie określane jako próba prowokacyjna. Próba ta polega na zanurzeniu na kilka minut w zimnej wodzie rąk lub stóp chorego lub włożeniu ich pod strumień zimnej wody. Oprócz tego należy wykonać badania krwi- jest to konieczne do stwierdzenia, co jest przyczyną objawu Raynauda. Jeżeli wynik badań jest pozytywny i dołączają się do tego objawy może to świadczyć o występowaniu zespołu Raynauda.

Leczenie objawu Raynauda

U większości chorych z objawem Raynauda terapia nie jest konieczna. Pacjenci z postacią wtórną choroby powinni być poddani leczeniu, jednak rzadko leczenie to bywa skuteczne. Terapia zespołu Raynauda ma za zadanie leczenie choroby podstawowej oraz objawów skurczu naczyń. Na pierwszym planie znajduje się profilaktyka. Dlatego lekarz powinien przekazać pacjentowi podstawowe informacje na temat choroby i sposobów jej zapobiegania. Najważniejsza jest zmiana nawyków chorego jak na przykład: rzucenie palenia, unikanie ekspozycji na zimno, odstawienie leków antykoncepcyjnych i preparatów powodujących skurcz naczyń krwionośnych oraz ograniczenie picia napojów zawierających kofeinę.

Farmakoterapię stosuje się wówczas, gdy choroba ma ciężki przebieg oraz gdy zawiodły inne środki doraźne. Wówczas stosuje się:

– blokety kanałów wapniowych, szczególnie zmniejszające objawy zespołu Raynauda, np. felodypina, nifedypina, isradypina oraz amlodypina;

– antagoniści postsynaptycznych receptorów α1-adrenergicznych – skuteczne są doksazosyna, prazosyna oraz terazosyna;

– preparaty sympatykolityczne w postaci pentoksybenzaminy, guanetydyny oraz metyldopy.

 objawy Raynauda - u większości chorych z objawem Raynauda terapia nie jest konieczna

U pacjentów, u których organizm nie odpowiada na leczenie farmakologiczne przeprowadza się sympatekromię palców. Zabieg wygląda następująco: niszczy się nerw współczulny układu nerwowego, który zaopatrują naczynia krwionośne.

źródła zdjęć:

http://www.toczenforum.pl/wp-content/uploads/2016/10/choroba-raynauda.jpg
http://cdn.24.co.za/files/Cms/General/d/696/c12988b9c6ca49b9ab1d92e5a21cd7e7.jpg
https://zdrowie.tvn.pl/media/cache/content/zespol-raynauda-jpg.jpg
Lis
29

Zapalenie mięśnia sercowego

29 listopada, 2018 Blog

Zapalenie mięśnia sercowego (ZMS) to choroba, której wynikiem jest uszkodzenie serca na skutek procesu zapalnego. Nie występują charakterystyczne symptomy tego schorzenia, dlatego jest ono trudne do wykrycia. Niestety opóźniona interwencja może prowadzić nawet do śmierci pacjenta. W przebiegu zapalenia mięśnia sercowego- stan zapalny rozszerza się na komórki mięśnia sercowego, tkankę śródmiąższową i naczynia serca. Istnieje ryzyko, że skutkiem choroby może być kardiomiopatia zapalna, a co za tym idzie niewydolność mięśnia sercowego i krążenia czego konsekwencją jest śmierć.

Zapalenie mięśnia sercowego przyczyny:

Do przyczyn zapalenia mięśnia sercowego należą infekcje takie jak:

– infekcje grzybicze- zdarza się to głównie u osób z osłabionym układem odpornościowym

– bakterie, które mogą wywodzić się na przykład z nieleczonych zębów

– wywołane przez pierwotniaki ( choroba Chagasa, toksoplazmoza)

– pasożytnicze (np.tasiemiec bąblowcowy, glista ludzka)

Jednak najczęściej choroba jest spowodowana wirusem (statystycznie w 50% wypadków) szczególnie enterowirus Coxackie B (choroba wywołana tym wirusem wykazuje przebieg ciężki), w niektórych przypadkach wirus różyczki, ospy wietrznej czy półpaśca i HCV. Do przyczyn choroby należy także wirus grypy.

Nieinfekcyjne zapalenie mięśnia sercowego może pojawić się w przebiegu chorób autoimmunologicznych, takich jak: sarkoidoza, toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby tkanki łącznej. Najczęstszą przyczyną przewlekłej postaci zapalenia mięśnia sercowego są choroby wynikające z autoagresji.

Przyczyną choroby może być także przyjmowanie leków (z grupy penicylin, przeciwgruźlicze, diuretyki, przeciwzapalne oraz wiele innych), stosowanie narkotyków (najczęściej kokainy), metale ciężkie (np. ołów) i promieniowanie (np. po naświetlaniach śródpiersia)

Zapalenie mięśnia sercowego objawy:

ból w klatce piersiowej umiejscowiony za mostkiem, rozprzestrzeniający się do szyi, lewego barku i pleców. Zazwyczaj jest intensywniejszy podczas kaszlu i leżenia na plecach. W dolegliwości pomaga siedzenie i pochylanie się do przodu.

– męczliwość, osłabienie

– kołatania serca

– tachykardia (przyśpieszenie akcji serca powyżej 100 uderzeń na minutę)

– obrzęki kostek i podudzi

– duszność- początkowo tylko po wystąpieniu wysiłku

Objawami towarzyszącymi są te wskazujące na stan zapalny. Są to: ból gardła, gorączka, bóle stawówi mięśni, ból głowy.

Zapalenie mięśnia sercowego rodzaje:

ostre ZMS- odznacza się mniej wyraźnym początkiem, mniej nasilonymi objawami, które mijają po kilku tygodniach lub miesiącach. Skutkiem choroby może być kardiomiopatia rozstrzeniowa;

– piorunujące ZMS- o niespodziewanym początku, intensywnym narastaniu objawów niewydolności krążenia, aż do wstrząsu kardiogennego;

– podostre lub przewlekłe ZMS- trudno zdiagnozować początek choroby i jej przyczynę. Następstwem tego typu choroby jest zaawansowana niewydolność serca;

Zapalenie mięśnia sercowego diagnostyka:

Aby rozpoznać chorobę wykonuje się następujące badania:

– rezonans magnetyczny

– RTG klatki piersiowej- kształt serca może być powiększony

– badania krwi- przyspieszony opad krwinek, leukocytoza

– echokardiogram- uszkodzenie kurczliwości mięśnia sercowego i pogrubienie ścian wskutek obrzęku

– elektrokardiogram EKG- zauważalne są cechy uszkodzenia mięśnia sercowego, arytmie nadkomorowe i komorowe

– biopsja mięśnia sercowego- czyli pobranie wycinku mięśnia sercowego do badań laboratoryjnych. Zwykle rozpoznaje się martwicę komórek mięśniowych z naciekiem zapalnym. Na badania kieruje się jeśli przebieg choroby jest piorunujący.

Zapalenie mięśnia sercowego leczenie:

Leczenie przyczynowe (np. antybiotyki, leki przeciwpasożytnicze) jest możliwe jeśli choroba nie jest wywołana przez wirus. Najważniejsze jest jednak leczenie objawowe, które polega na zmianie trybu życia, powinien on być bardziej oszczędny (trzeba dużo odpoczywać, leżeć w łóżku), a także na profilaktyktyce powikłań zatorowo- zakrzepowych i leczeniu powikłań (niewydolności krążenia, zaburzeń rytmu). Konieczne jest leczenie choroby podstawowej, jeśli ZMS występuje w przebiegu wyżej wymienionych chorób. Jeśli terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a choroba rozwija się, to są to wskazania do przeszczepu serca.

zapalenie_mięśnia_sercowego

Specjalizacją która zajmuje się leczeniem tego schorzenia jest kardiologia. W naszej Przychodni, która znajduje się na ulicy Okulickiego w ramach tej specjalizacji przyjmuje kardiolog. W celu zarejestrowania się do tego lekarza lub innych specjalistów przyjmujących w naszej przychodni mogą Państwo skorzystać z rejestracji online, znajdującej się pod adresem: www.bjmedical.pl/rejestracja

Źródła zdjęć:

https://docplayer.pl/15753324-Choroby-miesnia-sercowego-autor.html

Paź
19

Kołatanie serca

19 października, 2018 Blog

Kołatanie serca to nierytmiczne bicie serca. Towarzyszą temu taki objawy jak: za słabe, zbyt mocne bicie serca. Dolegliwość ta może występować tylko w trakcie wysiłku, w nocy lub w trakcie ciąży. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza ponieważ kardiolog może zdiagnozować migotanie przedsionków, arytmię serca, czy nerwicę serca.

kołatanie serca może być problematyzne

Trzepotanie serca towarzyszy wysiłkowi fizycznemu lub uwidacznia się podczas przeżywania silnego stresu. Jeżeli kołatanie serca jest objawem choroby to towarzyszy mu bladość skóry, ból w mostku, ból głowy a nawet osłabienie. Przyśpieszenie rytmu serca diagnozuje się gdy prędkość uderzeń wynosi ponad100 na minutę. Mówimy wówczas o tachykardii ponieważ serce człowieka zdrowego bije w rytmie od 55 do 100 uderzeń na minutę. Kiedy zauważymy chorobową zmianę należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

          Kołatanie serca przyczyny:

Do podstawowych przyczyn kołatania serca należą:

 • niedokrwistość (anemia)

 • nerwica serca

 • arytmia serca

 • gorączka

 • nadczynność tarczycy

 • gorączka

 • restrykcyjne diety odchudzające

 • bezsenność

 • trzepotanie przedsionków

 • migotanie przedsionków

 • ciąża

 • choroba Gravesa-Basedowa

 • depresja, stany nerwicowe

 • zespół Cushinga

 • skurcze przedwczesne serca

 • menopauza

 • pheochromocytoma (guz chromochłonny

  Kołatanie serca objawy:

  Jeżeli na palpitacja serca mają wpływ poważne choroby, mogą występować dodatkowe niepożądane objawy takie jak:

 • bladość skóry

 • przyspieszony oddech

 • wzmożona potliwość

 • problemy z utrzymaniem równowagi

 • utrata przytomności

 • zawroty głowy

 • intensywny ból w klatce piersiowej

  Kołatanie serca diagnostyka i leczenie

  Aby wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu serca i zdiagnozować je należy wykonać takie badania jak: EKG, koronografia, badanie krwi określające poziom stężenia potasu, sodu i wapnia (jonogram) oraz stężenie hormonów tarczycy. Kiedy choroba postępuje należy wykonać USG mięśnia sercowego (echo serca) a następnie monitorować akcję serca oraz wykonać test tilt (próba pionizacyjna). Gdy objawami współtowarzyszącymi kołataniu serca są duszności lekarz powinien zalecić zatrzymanie pacjenta w szpitalu.Kołatanie serca jest trudne do zdiagnozowania. Jeżeli po analizie wyników badań nie stwierdza się żadnej przyczyny mogącej być powodem palpitacji serca, wówczas nie jest zalecane stosowanie farmakoterapii bo może ona bardziej zaszkodzić niż pomóc. Czasami powodem palpitacji jest stres, wówczas zaleca się podjęcie psychoterapii, przyjmowanie preparatów łagodzących pobudliwość oraz praktykowanie medytacji. W palpitacji będącej konsekwencją zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, nieprawidłowych wartości hormonów lub choroby serca należy najpierw wyeliminować ich przyczyny.

Specjalizacją która zajmuje się leczeniem tego schorzenia jest kardiologia. W naszej Przychodni, która znajduje się na ulicy Okulickiego w ramach tej specjalizacji przyjmuje kardiolog. W celu zarejestrowania się do tego lekarza lub innych specjalistów przyjmujących w naszej przychodni mogą

Państwo skorzystać z rejestracji online, znajdującej się pod adresem: www.bjmedical.pl/rejestracja

źródła zdjęć: http://static2.medforum.pl/cache/logos/serce_shutterstock_112392959-W400H300

Kwi
20

Nadciśnienie tętnicze

20 kwietnia, 2018 Blog

Nadciśnienie tętnicze jest to schorzenie odpowiadające za układ krążenia krwi. Charakterystycznym symptomem tej choroby jest podwyższone ciśnienie krwi zarówno skurczowe jak i rozkurczowe (wysokość ciśnienia wynosi powyżej 140 mmHg w przypadku ciśnienia skurczowego i/lub powyżej 90 mmHg w przypadku ciśnienia rozkurczowego).

Podział ciśnienia krwi:

nadciśnienie

Nadciśnienie tętnicze może mieć charakter pierwotny lub wtórny. Przy nadciśnieniu pierwotnym dużą rolę odgrywają czynniki genetyczne i środowiskowe. Istotę nadciśnienia wtórnego stanowi dobrze znana przyczyna choroby na przykład choroby nerek, choroby gruczołów dokrewnych, choroby mózgu. Najczęściej spotykane u chorych jest nadciśnienie tętnicze pierwotne

Przyczyny nadciśnienia tętniczego pierwotnego:

Powszechnie przyjmuje się, że choroba ta ma podłoże dziedziczno – genetyczne. Przyczynami tej choroby mogą być otyłość oraz zaburzenia nerwicowe, które są uzależnione od konfliktów w środowisku rodzinnym lub zawodowym, stałego napięcia psychicznego itp. Wzmacniać czynniki ryzyka może także zbyt duże spożycie soli kuchennej, którego skutkiem może być przewlekłe podwyższenie stężenia sodu w surowicy krwi. U osób cierpiących na nadciśnienie pierwotne występuje okres nadciśnienia chwiejnego, mówimy o nim wówczas, gdy stopień podwyższonego ciśnienia wykazuje pewne wahania oraz okres nadciśnienia utrwalonego, gdy ciśnienie jest stale podwyższone.

 Objawy nadciśnienia tętniczego pierwotnego:

Do początkowych objawów nadciśnienia należą:

 • kołatanie serca

 • miernie podwyższone ciśnienie tętnicze krwi

 • zaburzenia snu

 • szum i zawroty głowy

 • zwiększona pobudliwość nerwowa

 • zaczerwieniona twarz

W późniejszym stadium chorzy mogą uskarżać się na pieczenie, ból za mostkiem, które mogą sugerować dołączającą się niewydolność wieńcową oraz zadyszkę przy wysiłkach fizycznych, co może być spowodowane niedomogą lewej komory mięśnia sercowego. Jeżeli ciśnienie tętnicze nie jest leczone może dojść do wylewu krwi z naczyń do mózgu, zaburzeń mowy, niedowładów.

Leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego

W profilaktyce leczenia nadciśnienia tętniczego ważna jest stała opieka lekarska, regularna kontrola ciśnienia oraz stosowanie odpowiedniej diety, zachowywanie odpowiednich warunków higienicznych, unikanie stresu, ograniczenie solenia posiłków. Lekarze dysponują obecnie szeroką gamą leczenia farmakologicznego nadciśnienia.

W rozpoznaniu nadciśnienia pomogą następujące metody:

– przede wszystkim pomiar ciśnienia krwi,

– badania laboratoryjne

– badanie UKG (echokardiografia)

nadciśnienie

 

Specjalizacją która zajmuje się leczeniem tego schorzenia jest kardiologia. W naszej Przychodni, która znajduje się na ulicy Okulickiego w ramach tej specjalizacji przyjmuje lek. med. Krzysztof Krawczyk. W celu zarejestrowania się do tego lekarza lub innych specjalistów przyjmujących w naszej przychodni mogą Państwo skorzystać z rejestracji online, znajdującej się pod adresem: www.bjmedical.pl/rejestracja

Źródła zdjęć:

http://dietetyk-proporcja.pl/co-ma-wplyw-na-nadcisnienie-tetnicze/

http://www.kielce-kardiolog.pl/index.php/porady-dla-pacjentow

 

Mar
16

Miażdżyca

16 marca, 2018 Blog

Miażdżyca to choroba tętnic, której efektem jest zwężenie ich światła. Blaszka miażdżycowa jest przyczyną ich zwężenia. Zbudowana jest ona głównie z cholesterolu, wyrasta ze ściany tętnicy, czego skutkiem jest zmniejszenie przepływu krwi, i w efekcie doprowadza do niedotlenienia narządów.

Miażdżyca ma postać stanu zapalnego. Pojawia się on na skutek uszkodzenia wewnętrznej warstwy ściany naczyń. Efektem tego jest wytworzenie się pod tą warstwą pasma tłuszczowego zbudowanego z komórek zapalnych.

Następstwem procesu miażdżycowego jest gromadzenie się w błonie wewnętrznej lipidów kolagenu i złogów wapnia. Proces ten prowadzi do powstania blaszki miażdżycowej, która może przyczynić się do zmniejszenia przepływu krwi w naczyniu. Skutkiem jej pęknięcia jest całkowite zamknięcie tętnicy i ostre niedokrwienie unaczynionego przez tą tętnicę narządu.

Już w dzieciństwie można zauważyć zmiany miażdżycowe, postępują one z wiekiem. Dopiero gdy zmiany te są znaczne, następują pierwsze ich symptomy. U kobiet możemy zaobserwować je po menopauzie, u mężczyzn najczęściej w piątej dekadzie życia. Mogą one mieć charakter czasowy i występować z różnym natężeniem czasami mogą pojawić się nagle bez wcześniejszego uprzedzenia.

miażdżyca

Objawy miażdżycy:

W przypadku miażdżycy objawy mogą się ujawnić dopiero wtedy, gdy tętnice zwężone są co najmniej o połowę. Mogą występować wówczas: łatwiej ujawniające się zmęczenie, trudności z koncentracją i zapamiętywaniem. Kiedy sytuacja jest bardzo poważna( tylko w niektórych bardzo rzadkich przypadkach ) możemy zaobserwować złogi cholesterolowe odkładające się w skórze widoczne jako żółte zgrubienia, zauważalne w okolicy powiek, zgięciu łokcia lub pod piersiami. Mogą się pojawić także w postaci guzków na ścięgnach nadgarstków i na ścięgnie Achillesa.

Skutki miażdżycy:

Zwężone na skutek blaszki miażdżycowej naczynia krwionośne sprawiają coraz większe problemy dla krwi, która nie może się przez nie przecisnąć. Za sprawą przyspieszonej pracy serca, krew płynie szybciej. Jest to zbyt duży wysiłek dla samego serca, dzięki temu jednak do poszczególnych narządów dopływa tyle krwi, ile trzeba.

Żeby wypełnić to zadanie mięsień rozrasta się i wymaga większej porcji odżywczej krwi. Przeszkodą, w tym, by rozrośnięty mięsień dostał tyle krwi ile potrzebuje są zbyt wąskie tętnice wieńcowe, zwężone blaszką miażdżycową. Doprowadza to do niedotlenienia serca. Efektem są bóle w klatce piersiowej zwane wieńcowymi. W przyszłości ból taki pojawia się nawet po niewielkim wysiłku.

W późniejszym etapie rozwoju choroby złogi cholesterolowe mogą zajmować więcej niż połowę przekroju naczynia. Z powodu na przykład podwyższonego ciśnienia ściana znajdująca się wewnątrz naczynia może pękać. Tworzy się skrzep na skutek szybko sklejających się w miejscu pęknięcia płytek krwi. Może on w każdym momencie oderwać się od ścianki, i z krwią popłynąć na przykład w kierunku serca (doprowadza to do zawału ), mózgu (skutkuje to udarem ), płuc (powstaje zator). Może dochodzić też do znacznego niedokrwienia nóg na skutek miażdżycy zarostowej tętnic. Czasami prowadzi to do martwicy części tkanek. Powstają wtedy niegojące się owrzodzenia, które w wyjątkowych przypadkach mogą być przyczyną amputacji nogi.

Leczenie:

Zazwyczaj stosuje się odpowiednie leki by obniżyć poziom cholesterolu, mogą to być fibraty- podnoszą one poziom dobrego cholesterolu i statyny obniżające poziom złego cholesterolu. Statyny powodują spowolnienie, a nawet cofanie się zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych.

Gdy sytuacja jest poważna to znaczy, gdy istnieje ryzyko zawału czy udaru mózgu, lekarze muszą zastosować inne środki są to:

 • Balonikowanie- polega ono na wprowadzeniu cewnika do tętnicy, przez niewielkie nacięcie. Lekarz obserwuje ruchy cewnika na monitorze. Specjalny balonik wprowadzony przez cewnik zwiększa swą objętość, gdy cewnik dotrze do miejsca największego zwężenia. W ten sposób kruszy złogi cholesterolowe. Tętnica się rozszerza po wyciągnięciu okruchów cewnikiem na zewnątrz.
 • Stenty- umieszcza się je we wnętrzu tętnic, po to aby tętnica nie zarastała na nowo blaszką miażdżycową.
 • By passy- w celu udrożnienia tętnicy konieczny jest czasem zabieg tzw. pomostowania. Polega on na wszywaniu jednym końcem powyżej a drugim poniżej przeszkody blokującej przepływ krwi pobranego fragmentu zdrowej żyły np. z nogi pacjenta. Wówczas krew będzie wartko płynąć drożnym by passem.

miażdżyca_bypass

Źródła zdjęć:

https://etermed.pl/miazdzyca-niebezpieczna-choroba-cywilizacyjna/

https://oczymlekarze.pl/profilaktyka-i-leczenie/2282-co-powinienes-wiedziec-o-bypassach

Luty
13

Choroba wieńcowa

13 lutego, 2018 Blog

1. Co to jest choroba wieńcowa?

Choroba wieńcowa jest nazywana inaczej chorobą niedokrwienną serca. Schorzenie to powstaje wówczas, gdy dochodzi do zaburzenia w harmonii między dostarczaniem tlenu, a jego zapotrzebowaniem wymaganym przez serce. Tlen jest czynnikiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania serca. Energia jest konieczna do ciągłej pracy komórek mięśnia sercowego. Energię tę uzyskują dzięki procesowi utleniania kwasów tłuszczowych oraz glukozy.

2. Przyczyny choroby wieńcowej

Bodźce, które doprowadzają do choroby niedokrwiennej można podzielić na czynniki pierwotne i czynniki wtórne. Przyczyny pierwotne, to te, które doprowadzają do zaburzeń w tętnicach wieńcowych, co skutkuje nieprawidłowym przepływem krwi i ograniczoną dostawą tlenu do komórek mięśnia sercowego. Przyczyny wtórne, to te, w których przypadku nie dochodzi do zmian organicznych w naczyniach wieńcowych.

Przyczyny pierwotnej choroby wieńcowej:

 • W niemal 98% za chorobę wieńcową odpowiedzialna jest miażdżyca tętnic wieńcowych. Miażdżyca polega na powstawaniu w naczyniach krwionośnych blaszek składających się z lipidów(cholesterol) oraz komórek stanu zapalnego. Narastanie blaszek skutkuje zwężaniem się światła naczynia, czego rezultatem może być jego zamknięcie. Pęknięcie blaszki naczyniowej jest często wynikiem nagłego zamknięcia naczynia

 • Zwężenie tętnic wieńcowych może przyczyniać się do choroby niedokrwiennej serca

 • Wrodzone nieprawidłowości tętnic wieńcowych

 • Zatory tętnic wieńcowych

 • Urazy, które powodują zwężenie tętnic wieńcowych od zewnątrz

3. Objawy

Wraz z zwiększoną aktywnością fizyczną, w stresie a także przy narażeniu na zimno i po obfitym posiłku możemy obserwować takie objawy jak:

 • ból w klatce piersiowej- jest to ból występujący za mostkiem promieniujący do żuchwy,lewej kończyny górnej lub do pleców

 • osłabienie lub zawroty głowy

 • uczucie kołatania serca

 • ucisk za mostkiem

 • przyspieszone bicie serca

 • płytki oddech

 • pocenie się

 • mdłości

 • w szczególnych przypadkach nagła śmierć sercowa

4. Leczenie

Po zdiagnozowaniu choroby wieńcowej należy regularnie zażywać leki. Ważna jest zmiana przyzwyczajeń to znaczy stosowanie zdrowej diety, zwiększenie wysiłku fizycznego, odrzucenie palenia tytoniu, ograniczenie spożycia alkoholu. Powinno się także dążyć do zachowania niskiego poziomu cholesterolu frakcji LDL i poddawać regularnej kontroli ciśnienia krwi i poziomu cukru we krwi. W niektórych przypadkach trzeba zastosować leczenie inwazyjne. Polega ono na wprowadzeniu specjalnego balonika poszerzającego światło tętnicy wieńcowej z stentu. W leczeniu farmakologicznym przyjmuje się leki z rodzaju:

 • kwasu acetylosalicylowego

 • beta-blokerów

 • inhibitorów konwertazy angiotensyny II (ramipryl, peridopyl)

 • leków metabolicznych (trimetazydyna)

 • klopidogrelu (po zawale serca lub wszczepieniu stentu)

 • leków obniżających stężenie lipidów we krwi (np. atorwastatyna)                           choroba_wieńcowachoroba_wieńcowa

Źródła zdjęć:

https://zdrowie.tvn.pl/a/choroba-niedokrwienna-serca-choroba-wiencowa-objawy-leczenie-i-przyczyny

http://www.e-menopauza.com/choroby/choroba-wiencowa.html

Gru
22

Zawał serca-ważne informacje

22 grudnia, 2017 Blog

Zawał jest to martwica narządu lub tkanki wywołana niedokrwieniem. W zależności od miejsca niedokrwienia, wyróżnia się zawał serca, płuca lub tkanki mózgowej (czyli tzw. udar niedokrwienny mózgu).

Zawał serca to innymi słowy martwica mięśnia sercowego. Dochodzi do niej w momencie gdy nastąpi znaczne zwężenie lub zamknięcie tętnicy wieńcowej. Wówczas mięsień sercowy zostaje częściowo lub całkowicie pozbawiony życiodajnych składników.

Tętnice wieńcowe to kilka tętnic zaopatrujących mięsień sercowy w krew, oraz składniki, które są niezbędne dla jego przeżycia i prawidłowego działania.

Początkowo w wyniku niedokrwienia komórki mięśnia sercowego (zwane kardiomiocyty) przestają się prawidłowo kurczyć, a następnie się rozpadają. W skutek tego znajdujące się w nich substancje przedostają się do krwi. Następnie są wykrywane we krwi pacjenta z zawałem serca.

zawał_serca

Zawał serca najczęściej zaczyna się od bólu w klatce piersiowej. Początkowo może to być tylko lekki dyskomfort ale z czasem narastający ból i kłucie. Ból pojawia się nie tylko w klatce piersiowej. Nie ma charakteru punktowego ale najczęściej jest to tzw ból “rozlany”. Oznacza to, że umiejscawia się nie tylko w okolicy mostka ale również w barkach, łopatkach, ramionach, plecach nawet w nadbrzuszu.

ból_wieńcowy

Pojawiają się też kłopoty z oddychaniem (oddech jest urywany i płytki). Czasami występują mdłości i wymioty. Oraz uczucie niepokoju a nawet duży strach (np strach przed śmiercią). Towarzyszą temu obfite zimne poty i zawroty głowy.

Inne objawy zawału serca to np: biegunka, uczucie drętwienia, nieuzasadnione swędzenie.

Przyczyny wystąpienia zawału serca to głównie:

– zła dieta skutkiem której jest otyłość (cząstki złego cholesterolu odkładają się w ścianach naczyń krwionośnych w postaci blaszki miażdżycowej. Z czasem dochodzi do bardzo dużego zwężenia a nawet zamknięcia naczynia i następują utrudniony przepływ krwi)
– palenie papierosów (substancje zawarte w dymie nikotynowym zwiększają krzepliwość krwi, skłonność płytek krwi do sklejania się, przyspieszają proces miażdżycowy)

– nadużywanie alkoholu

– nadciśnienie tętnicze

– wysoki poziom cholesteroli i trójglicerydów

– stres, przepracowanie

– wysoki poziom cukru we krwi

– brak aktywności fizycznej

– dziedziczność

Gdy dojdzie do zawału należy jak najszybciej wezwać karetkę pogotowia. Niezwykle ważny jest czas, jaki upływa od wystąpienia bólu w klatce piersiowej (sugerujący epizod zawału) do rozpoczęcia leczenia. Najlepsze rokowanie dotyczy pacjentów, u których leczenie rozpoczęto w ciągu pierwszej godziny od wystąpienia objawów. Jest to tzw. złota godzina. Po około 3-6 godzinach nie da się już odratować obumarłych w skutek niedokrwienia komórek mięśnia sercowego.

Po przebytym zawale ważne są regularne wizyty u kardiologa.

W celu rozpoznania zawału należy wykonać następujące badania:

badanie krwi, EKG, zdjęcie RTG, koronarografia, echokardiografia 

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zawału ważne jest:

przeprowadzenie badania genetycznego, odpowiednie postępowanie w chorobie niedokrwiennej serca, leczenie nadciśnienia tętniczego, rzucenie palenia, aktywność fizyczna, odpowiednia dieta.

 Źródła zdjęć:

http://www.aterotromboza.org.pl/zawal/skad-sie-bierze-zawal-serca,2133.html#.WjkmiDeDPcs

https://chorobawiencowa.mp.pl/zawal/62035,zawal-serca

http://www.dbajoserce.pl/index.php/1297/choroba-wiencowa-rosnacy-problem-wspolczesnej-kardiologii.html